Psychi-artist - Seiciatrydd, arlunydd, ymchwilydd

Rwy’n gweithio ac ymchwilio yn seiciatreg yng Nghaerdydd, ond hefyd wedi bod yn ffodus i brofi llwyddiant yn y byd celf. Mae gen i ddiddordeb yn y berthynas rhwng seicoleg/seiciatreg a'r byd gweledol, ac mae fy argraffiadau yn seiliedig ar themâu fel y meddwl, cyflwr meddwl a hunaniaeth.

Rwyf wedi arddangos fy ngwaith (e.e. yn Y Lle Celf yr Eisteddfod Genedlaethol ac arddangosfa flynyddol 'Association of Illustrators' Prydain), wedi derbyn comisiynau ar gyfer cylchgronau a llyfrau, ac wedi fy ngwobrwyo gyda grant o Gyngor Celfyddydau Cymru.

Rwyf wedi astudio yng ngholegau celf megis St Martins a Kingston yn Llundain - gan dderbyn gradd dosbarth cyntaf yno - ac yn awr yn ymchwilio'r defnydd o ddarluniau a chyfryngau digidol yn y byd ymchwil, therapi ac addysg ar gyfer unigolion, teuluoedd/gofalwyr, myfyrwyr meddygol, a'r cyhoedd yn gyffredinol.

 

I work and research in the field of psychiatry in Cardiff, but have also been fortunate to gain successes in the art world. I am interested in the relationship between psychology/psychiatry and the visual world, and much of my work is based on themes such as the mind, mental states and identity. 

I have exhibited my work (e.g. at the National Eisteddfod and the 'Association of Illustrators' (UK) annual exhibitions), have received commissions for books and journals, and have been awarded a grant by the Arts Council of Wales. 

I have studied in art colleges such as Central St Martins and Kingston University, London - where I graduated with a first class degree - and I’m now investigating the use of illustrations and digital media further in research, therapy and education for individuals, families/carers, medics and the general public.

 

Dolenni i fwy o wybodaeth - Links to more information:

Hughes (2018) Representing the Mind. NCMH blog.

Bevan Jones, Thapar, Rice, Beeching et al (2018) A Web-based psychoeducational intervention for adolescent depression: Design and development of MoodHwb. Journal of Medical Internet Research (JMIR) Mental Health.

Fletcher (2017) The psychi-artist. RCPsych Insight. p18.

Bevan Jones, Thomas, Lewis, Read, Jones (2017) Translation: From Bench to Brain - Using the visual arts and metaphors to engage and educate. Research For All. 

Bevan Jones (2017) Behind the picture: Metaphors of the mind. MRC Insight. 

Boag (2014) Metaphors of the Mind. New Philosopher